Meriteollisuuden laitteet ja -ratkaisut metanolin käyttämiseen polttoaineena

Uusi vaihe hiilenpoistossa on alkamassa

Metanoli on seuraava todennäköinen askel meriteollisuuden kehityksessä kohti kestävää, hiilidioksidipäästötöntä tulevaisuutta. Siihen sisältyy lupaus CO2-päästöjen vähentymisestä 95 prosentilla sekä alusten muiden päästöjen vähentyminen tai lakkaaminen. Jos metanoli tuotetaan uusiutuvista vihreistä lähteistä, se voi viedä meidät hiilineutraaliuden tasolle. Metanoli edellyttää kuitenkin uusia teknologioita ja erilaista näkemystä aluksen energiataseesta. Alfa Laval on metanoliratkaisujen kärjessä – ja on valmis tekemään yhteistyötä kanssasi siirtymävaiheessa.


Ota yhteyttä


Metanolipolttoaineen syöttölaitteet ja polttaminen

Metanoli on polttoaine, jonka matala leimahduspiste asettaa uusia vaatimuksia polttoaineen syöttämiselle ja polttamiselle. Alfa Lavalin ratkaisut ovat näiden asioiden kehityksen kärjessä.

Polttoaineenkäsittelyratkaisut

Alfa Laval FCM Methanol on matalan leimahduspisteen omaavan polttoaineen syöttöjärjestelmä (LFSS), jonka toimivuus on todistettu yli 100 000 käyttötunnin perusteella. Vaikka järjestelmä on alkuaan kehitetty metanolilla toimiville kaksitahtimoottoreille, sitä voi nyt käyttää myös nelitahtimoottoreissa ja Alfa Laval Aalborg -kattiloissa. Kunkin käyttäjän erilaisten tarpeiden mukainen yksilöllinen LFSS-ratkaisu säästää tilaa ja energiaa konehuoneessa.

FCM methanol x-press Left blue2

Aalborgin kattilaratkaisut

Sadassa vuodessa kertyneeseen lämpötekniseen osaamiseen perustuvat Alfa Laval Aalborg -kattilat soveltuvat toimimaan metanolilla tulevaisuuden vaatimukset täyttävän MultiFlame-poltinratkaisumme ansiosta. Jo ennestään laajan polttoa koskevan tietämyksemme lisäksi teemme nyt metanolia käyttäen laajamittaisia testejä Alfa Lavalin testaus- ja koulutuskeskuksessa.

Aalborg boiler solutions

Metanoli ja energiantarpeet

Sen lisäksi, että metanoli on ominaisuuksiltaan erilaista kuin perinteiset polttoaineet, se muuttaa aluksen energiadynamiikkaa. Alfa Laval tarjoaa ratkaisuja energiataseen ylläpitämiseen, kun alusten käytössä siirrytään kestävää kehitystä entistä paremmin tukeviin toimintatapoihin.

Tehoa hukkaenergiasta

Alfa Laval E-PowerPack-laitteistossa käytetään Organic Rankine Cycle (ORC) -tekniikkaa sähkön tuottamiseen mistä tahansa aluksen lämmönlähteestä. Mahdollistamalla kaiken saatavissa olevan hukkaenergian hyödyntämisen, vaikka höyryn tarve olisi vähäinen, se voi auttaa pitämään polttoainekustannukset entisellään metanolin suuremmista kustannuksista huolimatta.

Power from waste energy

Hukkalämmön talteenotto

Alfa Laval Aalborg Micro -pakokaasukattila tukee energiatehokkuutta monin tavoin. Lämmitettävään kattilaan liitettynä se syöttää höyryä yhteiseen yläkattilaan, mikä vähentää tarvetta käyttää poltinta. E-PowerPack-laitteiston ja levylämmönvaihtimen kanssa käytettynä se tuottaa kiertoveden avulla lämpöenergiaa lämpötilassa, joka maksimoi tehontuoton.

Aalborg Micro blue background 640x360

Tehontuotanto

Metanoli sisältää vähemmän energiaa kuin perinteiset polttoaineet, mikä merkitsee energian lisätarvetta. Energiataseen parantamiseksi Alfa Laval ja alan johtavat yhteistyökumppanit kehittävät merikäyttöön mukautettuja korkeassa lämpötilassa olevaan protoninvaihtokalvoon (HTPEM) perustuvia polttokennoja.

Power generation

Lämmönvaihto

Alfa Lavalin puolihitsatut lämmönvaihtimet soveltuvat syövyttävän metanolin käsittelyyn ihanteellisesti. Näiden lämmönvaihtimien ainutlaatuinen Alfa Laval RefTight™ -tiivistysjärjestelmä varmistaa laitteiston elinkaaren ajan kestävän laserhitsattujen kanavien välisen tiivistyksen, kun taas sileä pinta tiivistyy tasaisesti koko rengastiivisteen alalta.

Heat exchange

Alfa Lavalin testaus- ja koulutuskeskus

Metanolin kanssa työskentelyyn tarvittava innovointi on Alfa Lavalin testaus- ja koulutuskeskuksessa hyvässä vaiheessa. Tämä ainutlaatuinen tutkimus- ja kehityslaitos tuottaa 2 800 neliömetrin testaustiloissaan entistä perusteellisempaa tietämystä metanolin käsittelystä, metanolin poltosta ja polttokennoteknologioista. Tällä varmistetaan turvallisuus ja tehokkuus tulevaisuuden metanolikäyttöisillä kestävää kehitystä entistä paremmin tukevilla aluksilla.

Alfa Laval Test & Training Centre

Haluan tietää lisää

Tietosi tallennetaan ja niitä käsitellään tietosuojakäytäntömme mukaisesti.