Teolliset nesteet

Teollisten nesteiden laadun parantaminen pidentää laitteiden käyttöikää, parantaa niiden tuottavuutta ja pienentää kustannuksia. Nesteiden pitäminen puhtaana harventaa myös voiteluaineen vaihtotarvetta, millä on positiiviset ympäristövaikutukset. Alfa Lavalilla on valikoima todistetusti toimivia suurinopeuksisia (kiinteitä ja siirrettäviä) sentrifugeja, jotka auttavat pidentämään kaikentyyppisten huoltonesteiden ja sitä myöten myös järjestelmiesi käyttöikää siitä riippumatta, käytetäänkö niitä p

industrial fluids cleaning

Tehokas öljyn ja kiintoaineksen poisto erityyppisistä nesteistä

 • Pidentää työkalun ja nesteen käyttöikää
 • Alhaiset kokonaiskustannukset ja vähemmän huoltokatkoksia
 • Puhtaammat leikkausnesteet lisäävät tarkkuutta
 • Auttaa pienentämään kustannuksia ja parantamaan tuottavuutta vähentämällä järjestelmäkomponenttien kulumista
 • Poistaa sekä öljyn että (myös pienen hiukkaskoon) kiintoaineet yhdellä toimenpiteellä

Suuren nopeuden, levypinoteknologian ja automaattisen tyhjennyksen ansiosta Alfa Laval -keskipakoseparaattorit poistat hienot kiintoaineshiukkaset tai neste-epäpuhtaudet äärimmäisen tehokkaasti erilaisista huoltonesteistä. Ne poistavat yli 99 % kaikista 2–5 μm:n kiintoainehiukkasista voitelunesteestä ja käytännössä kaiken muun nesteen paitsi öljyn ja lisäaineet. Se ehkäisee myös nesteen laatua heikentävien bakteerien kasvua ja edistää näin terveellisempää työympäristöä.

Leikkausnesteiden erotus

Leikkausnesteiden pitäminen puhtaana kiintoaine- ja neste-epäpuhtauksista pidentää työkalun ja nesteen käyttöikää, mikä pienentää kokonaiskustannuksia ja vähentää huoltoseisokkien tarvetta.

industrial fluids separation

Pesunesteen puhdistus

Pesunesteiden vaihtaminen on usein kallista nesteiden hävittämiseen liittyvien kustannusten ja prosessin pysäyttämistarpeen takia. Tehokas epäpuhtauksien erottelu auttaa maksimoimaan tuottavuuden ja parantamaan tehokkuutta.

cogwheels

Nopeat keskipakoseparaattorit teollisten nesteiden puhdistamiseen

Sentrifugointi on todistetusti toimiva ja ekologisesti kestävä tekniikka öljyjen ja hienojen kiintoaineshiukkasteen poistamiseen jäähdytys- ja pesunesteistä. Säännölliset puhdistukset pidentävät nesteiden käyttöikää ja näin ollen myös työjärjestelmien käyttöaikaa merkittävästi. Lisäksi puhdistus tuottaa säästöjä harventamalla nesteen, suodattimien, venttiilien ja pumppujen vaihtoväliä ja pienentämällä nesteiden hävityskustannuksia.

Toimintaperiaate

Erotusprosessin aikana keskipakovoima painaa huoltonesteessä olevat raskaat hiukkaset ulospäin separaattorin seinämää vasten. Nämä hiukkaset tyhjennetään automaattisesti kulhosta lietesäiliöön. Jos huoltonesteessä on kaksi nestefaasia (kuten jäähdytysnestettä ja öljyjäämiä tai voiteluöljyä ja vettä), keskipakovoima erottaa nämä nestefaasit toisistaan. Kevyt ja raskas faasi poistuvat erikseen separaattorin eri poistoyhteiden kautta.

separator bowl

Alfie_640x360.png

Alfie

 • Voidaan liittää ohitusvirtaukseen haluttaessa varmistaa huoltoseisokkien lyhyt kesto
 • Levypinoseparaattorit mahdollistavat öljyn ja lietteen samanaikaisen kolmivaiheisen erottelun
 • Suunniteltu käyttäjien käyttömukavuuden ehdoilla
 • Koneiden uudelleensuunnittelua ei tarvita

Vieraile sivulla

 

emmie_2_640x360.png

Emmie 2

 • Asennetaan ohitusvirtaukseen, joten koneeseen ei tarvitse tehdä muutoksia
 • Plug-and-play-toiminto
 • Ei vaadi valvontaa käynnistyksen jälkeen
 • Separaattori erottaa veden ja hiukkaset nopeasti, samanaikaisesti ja jatkuvasti kolmessa vaiheessa

Vieraile sivulla

 

AlfaPure S2 640x360.jpg

AlfaPure

 • Poistaa veden, hankaavat metallihiukkaset ja muut hiukkaset, joiden koko on jopa vain 2 μm
 • Plug and play -moduuli tekee asennuksesta helppoa
 • Laitoksen uudelleensuunnittelua ei tarvita
 • Levypinotekniikka nopeuttaa erotusprosessia

Vieraile sivulla

 

.

Pika-valintaopas

Alfa Laval -tuoteopas on helppokäyttöinen työkalu, jossa voit etsiä ja valita parhaan jäähdytysnesteiden, pesunesteiden tai voiteluöljyjen suodatusratkaisun tuotteita suodattamalla ja pyytää valitsemastasi ratkaisusta tarjouksen. Voit siirtyä online tuoteluetteloon ja etsiä valitsemasi tuotteet ja osat vaikka heti. Jos haluamasi tuotteet eivät näy oman maasi tuoteluettelossa, ota meihin yhteyttä täyttämällä yhteydenottolomake.

guy with a phone

.

Teollisten nesteiden puhdistustekniikat

Teollisten nesteiden puhdistaminen voi johtaa merkittäviin kustannussäästöihin. Mutta miten saat selville, mikä tekniikka on omassa käytössäsi kaikkein tehokkain ja kokonaiskustannuksiltaan edullisin toteuttaa? Tarkastelemme seuraavassa neljää yleisintä vaihtoehtoa – sentrifugointia, suodatusta, kuorimista ja saostamissuodatusta – mistä voi olla apua päätöksen tekemisessä.

Industrial fluids

Neljä tekniikkaa lyhyesti

 • Sentrifugointi erottaa toisistaan eritiheyksiset aineet – sekä öljyn että hiukkaset
 • Suodattimet sieppaavat vain niiden silmäkokoa suuremmat kiintoaineet
 • Kuorijat keräävät öljyn öljyhakuisella keruulaitteella, kuten hihnalla tai kiekolla
 • Saostussuodattimet poistavat öljyn teollisista nesteistä

 

Paras tekniikka on se, joka sopii omaan käyttökohteeseesi

 • Sentrifugit ohjaavat puhtaan teollisen nesteen takaisin prosessiin ja poistavat erotettuja epäpuhtauksia jatkuvasti. Hiukkaset joko kerätään talteen separaattorikulhoon myöhempää hävitystä varten tai tyhjennetään automaattisesti.
 • Suodattimet keräävät yleensä kiintoaineet kertakäyttöiseen suodatinpatruunaan, joka on vaihdettava säännöllisesti.
 • Kuorinnassa öljy tarttuu kelluvaan suljetun silmukan putkeen, jota vedetään veden pinnalla ja joka nousee ja laskee automaattisesti veden pintatason mukaan.
 • Saostussuodattimet ovat toimiva ratkaisu vain, jos teollisissa nesteissä ei ole lähes lainkaan hiukkasia. Useimmiten saostussuodattimia käytetään yhdessä suodattimien kanssa varmistamaan, että järjestelmä poistaa sekä kiintoaineksen että veden.

Puhdistustekniikoiden vertailu

  Levypinosentrifugi Suodatin Saostussuodatin Kuorija
Hiukkasten ja öljyn erotus Kyllä Ei Ei

Ei

Hiukkasten poisto Kyllä Kyllä, osittain Ei Ei
Öljyjäämien poisto Kyllä Ei Kyllä Rajoitetusti
Pääomakulut Korkea Matala Matala Matala
Käyttökustannukset Matala Korkea Korkea Matala
Öljyn erotusteho Korkea Ei Korkea Matala
Hiukkasten erotusteho Korkea, myös pienet hiukkaset Korkea (silmäkoon mukaan) Ei Ei
.
separator tiles

Separointi keskipakovoimalla

.

Teolliset nesteet – sentrifugointi

Teollisten nesteiden sentrifugoinnin avulla voit hävittää jätteen joutumatta ostamaan kertakäyttötuotteita, kuten suodatinpatruunoita. Se parantaa teollisten nesteiden puhdistamisen helppoutta, kustannustehokkuutta ja ekologisuutta.

 

Tehokas, tuottava ja kustannustehokas

 • Poistaa öljyn ja kiintoaineet yhdellä toimenpiteellä
 • Pysyy käsittelemään pienenkin hiukkaskoon kiintoaineet
 • Vähäinen huoltotarve parantaa prosessin käyttöastetta
 • pidentynyt laitteiden käyttöikä
 • Alhaiset kokonaiskustannukset
 • Poistaa vain lievästi emulgoituneet öljyt ja pitää teollisen nesteen emulsion ennallaan

Sentrifugointi käyttää painovoimaa 5 000 kertaa suurempaa keskipakovoimaa tiheydeltään erilaisten hiukkasten erottamiseen ja ohjaa puhdistetun nesteen jatkuvasti takaisin prosessiin. Öljy poistetaan erikseen ja kiintoaine-epäpuhtaudet varastoidaan erikseen. Sentrifugoinnilla voidaan myös käsitellä suuria puhdistettavia määriä ja se pystyy käsittelemään myös tilapäiset suuret öljymäärät.

.
filter with golden background

Suodattimet

.

Teolliset nesteet – suodattimet

Kun teet päätöstä teollisten nesteen suodatintyypistä, tärkeitä kysymyksiä on useita. Käytetäänkö prosessissa esimerkiksi yli 50 litraa nestettä tunnissa? Miten suuri likaantumisen taso on? Ovatko epäpuhtaudet sekä hiukkasia että öljyä? Voidaanko suodattimet hävittää asianmukaisesti? Onko toimitusketju luotettava, kun suodatin on vaihdettava?

Helppo käyttää ja asentaa, kalliimpi ylläpitää

 • Suhteellisen yksinkertainen käyttö – vähän liikkuvia osia
 • Pieni pääomasijoitus

Teollisten nesteiden suodattimissa kiinteät hiukkaset kerätään eri silmäkokojen suodatinpatruunoihin. Suodattimen silmäkokoa suuremmat hiukkaset jäävät kiinni suodattimeen ja ne poistetaan nesteestä, mutta pienemmät hiukkaset jäävät nesteeseen. Kun patruuna on täyttynyt, se on poistettava ja vaihdettava. Vanha patruuna on hävitettävä turvallisesti.

Huomioon otettavaa

Teollisten nesteiden suodattimien käyttöönotto ei vaadi suurta pääomasijoitusta, mutta niiden tehokkuuteen vaikuttavat monet tekijät, jotka saattavat nostaa suodattimien käyttökustannuksia.

 • Öljyä ei voida poistaa, joten ratkaisua on käytettävä yhdessä saostussuodattimen tai separaattorin kanssa
 • Kertakäyttötuotteiden tarve nostaa käyttökustannuksia ja vaikeuttaa jatkuvasti tiukentuvien ympäristömääräysten noudattamista
 • Rajallinen tehokkuus – vain silmäkokoa (tyypillisesti 10–30 µm) suuremmat kiintoaineet siepataan
 • Siepatut hiukkaset voivat vapautua uudelleen, jos suodattimeen kohdistuu paineisku käynnistyksen/pysäytyksen yhteydessä
 • Suodatinta on valvottava tai se on vaihdettava säännöllisesti tukkeutumisen välttämiseksi (jolloin hiukkaset pääsevät läpi ohitusventtiilin kautta)
 • Paine vaihtelee/alenee suodattimien likaantumisen myötä
.
Bubbels of oil in water

Saostussuodattimet

.

Teolliset nesteet – saostussuodattimet

Suodattimet eivät pysty sieppaamaan suuria määriä öljyä tai muita nestemäisiä epäpuhtauksia, joten jos valitset teollisten nesteiden puhdistusratkaisuksi suodattimet, puhdistusjärjestelmään on lisättävä saostussuodatusmoduuli, jos myös öljy halutaan erottaa nesteestä.

Lisäsuoja korroosiota vastaan

 • Suhteellisen yksinkertainen käyttö – vähän liikkuvia osia
 • Pieni pääomasijoitus (tietyn kapasiteetin alittuessa)

Saostussuodattimet lisäävät suodatusjärjestelmiin lisäprosessin. Niiden toiminta perustuu öljypisaroiden kokoamiseen yhteen niin, että nousevat pinnalle helpommin.

Huomioon otettavaa

Teollisten nesteiden saostussuodattimien asentaminen ja ylläpitäminen on helppoa, mutta niiden teho on rajallinen, mikä saattaa heikentää prosessin tehokkuutta ja nostaa käyttökustannuksia järjestelmän koko käyttöaikana.

 • Ei poista kiinteitä epäpuhtauksia
 • Teollisten nesteiden on oltava erittäin puhtaita hiukkasista, jotta saostus toimii
 • Ei voida käyttää, jos nesteessä on erikoislisäaineita tai pinta-aktiivisia aineita
 • Ei pysty käsittelemään suuria nesteen öljymääriä
.
Water with oil bubbles

Kuorijat

.

Teollisen nesteen kuorijat – huomioon otettavaa

Teollisen nesteiden keräimet ovat yksinkertainen ja halpa ratkaisu pienten öljymäärien poistamiseen vakaissa olosuhteissa. Ne sopivat parhaiten prosesseihin, joissa teolliset nesteet ovat puhtaita. Ne eivät suoriudu kovin hyvin, jos öljyn ominaisuudet tai määrä muuttuu.

 • Eivät poista kiintoaineksia
 • Eivät pysty käsittelemään keskisuuria tai suuria nesteen öljymääriä
 • Poistavat nesteestä sekä öljyä että vettä eikä pelkästään öljyä
 • Suorituskyky vaihtelee suuresti öljyn mukaan
 • Ei voida käyttää, jos nesteessä on erikoislisäaineita tai pinta-aktiivisia aineita

.

Jäähdytysnesteiden käyttöiän pidentäminen

Metallintyöstöteollisuudessa jäähdytysneste on merkittävä kustannuserä. Seisokkien määrän väheneminen, parantunut tehokkuus, pienemmät käyttökustannukset ja kestävän kehityksen profiilin vahvistaminen ovat vain muutamia syitä siirtyä nesteiden puhdistusmoduuliemme käyttäjäksi.

metal
.

Käyttöesimerkkejä

Airbus a stringer is inspected 640x360.jpg

Tuottavuus lähtee nousuun lentokonetehtaalla AlfaPure Z3:n ansiosta.

Jäähdytysaineiden AlfaPure Z3 -käsittelyjärjestelmät ovat auttaneet Airbusin Flintshiren kreivikunnassa Broughtonissa Yhdistyneissä kuningaskunnissa sijaitsevaa tehdasta eliminoimaan epäpuhtaudet jäähdytysnesteestä ja parantamaan samalla tuottavuutta. Lue koko tarina lataamalla asiakastarina.

Airbusin asiakastarina

ind. fluids 640x360.jpg

AlfaPure pienentää jäähdytysnestekustannuksia ja pidentää työkalujen käyttöikää Fordin Bordeaux'n tehtaalla.

Tehtaalle asennettiin Alfa Lavalin suurinopeuksiset keskipakoseparaattorijärjestelmät poistamaan jäähdytysnesteestä öljyjäämiä ja pienhiukkasia, jotta jäähdytysneste voidaan käyttää tehokkaasti uudelleen. Tämä sekä pidentää työkalujen käyttöikää että parantaa tehtaan työympäristöä.

Fordin asiakastarina

 

Wash 640x360.jpg

Alfa Lavalin pesunesteiden puhdistusmoduuli maksaa itsensä takaisin vuodessa.

Renaultin Cléonin tehtaalle Ranskassa asennettiin moottorinosien pesunesteen puhdistamista varten Alfa Lavalin erotusjärjestelmä, joka poistaa käytetystä pesunesteestä 70 litraa öljyä päivässä. Tehdas saa tästä säästöjä, koska pesunesteiden vaihtaminen ja hävittäminen on tehtävä harvemmin ja komponenttien pesu on tehostunut.

Renaultin asiakastarina

cutting 640x360.jpg

Suurinopeuksiset separaattorit pienentävät ranskalaisen moottorinvalmistaja Française de Mécaniquen käyttökustannuksia.

Uuden Alfa Laval -keskipakoseparaattoreita sisältävän puhdistusjärjestelmän ansiosta tuotantoprosessissa käytetyt pesunesteet kestävät nyt seitsemän kuukautta, kun vanhalla puhdistusjärjestelmällä neste jouduttiin vaihtamaan 2–10 päivän välein.

Française de Mécaniquen asiakastarina

.
Take care of your separator correctly

Varmista pitkä käyttöikä

Hoitamalla separaattoria oikein varmistat vuosikymmenten mittaisen tehokkaan teollisten nesteiden puhdistuksen. Lyhyesti sanottuna hyvän ylläpidon perusteet ovat käyttöoppaan lukeminen ja aitojen osien ja oikeiden työkalujen käyttäminen. Tarjoamme kattavan paketin yksityiskohtaisia huolto-ohjeita ja erityisiä huoltosarjoja, jotka sisältävät aitoja varaosia.

 • Maksimoi käyttöaste
 • Tue pitkää käyttöikää
 • Käyttövalmiit sarjat helpottavat huoltoa ja säästävät aikaa
 • Lyhyempi tilausten käsittelyaika
 • Nopeat toimitukset maailmanlaajuisista jakelukeskuksista

Ennaltaehkäisevä huoltopaketti

Alfa Lavalin ennaltaehkäisevä huoltopaketti kattaa välihuollon (IS) tai laajan huollon (MS) tarvikkeet, jotka on pakattu laatikkoon tarvittavien osien kanssa. Huoltoväli määräytyy käyttötuntien tai kiinteän ajanjakson mukaan.

Suosittelemme seuraavaa:

 • Noudata aina separaattorin käyttöoppaan huolto-ohjeita
 • Suorita välihuolto 3–6 kuukauden välein (2–4 000 tuntia)*
 • Suorita laaja huolto 12–18 kuukauden (8–12 000 tunnin) välein koneen tyypin ja prosessiolosuhteiden mukaan*

* Käyttöohjeissa ilmoitetaan enimmäisväli. Yleisesti teollisten nesteiden puhdistus ei ole vaativaa käyttöä, ja huoltovälit ovat jossakin määrin joustavia.

Huoltosarjat ja varaosat

Alfa Lavalin keskipakoseparaattori toimii vuosikymmenien ajan, jos huolehdit siitä oikein. Sinun täytyy kuitenkin tutustua käyttöoppaaseen ja varmistaa, että käytät aitoja varaosia ja oikeita työkaluja. Tarjoamme erityisiä huoltosarjoja, joissa on aitoja varaosia ja kattava paketti yksityiskohtaisia huolto-ohjeita. Meillä on myös huoltovideoita separaattorin asianmukaista kunnossapitoa varten. Katso lisätietoja tuoteoppaasta! Jos haluamasi tuotteet eivät näy oman maasi tuoteluettelossa, ota meihin yhteyttä täyttämällä yhteydenottolomake.

service kits 640x360

Teollisten nesteiden puhdistuserottimien käyttöoppaat

lube-oil-cleaning-manuals-640.jpg

Löydät teollisten nesteiden puhdistusmoduulisi uusimmat käyttöoppaat täältä.

Niistä löytyvät seuraavat tiedot:

 • Turvaohjeet
 • Käyttöohjeet
 • Huolto-ohjeet
 • Vianetsintäohjeet
 • Tekniset tiedot

Huomaa, että koska tämän tuotevalikoiman tuotteita on käytetty useiden vuosien ajan, vähäiset rakenne-erot tuotteissa voivat olla mahdollisia.

Käyttöoppaissa käsitellään kaikki laitteesi käyttöön ja huolenpitoon liittyvät seikat.

Käyttöoppaat ovat saatavana seuraaville tuotteille:

 • Alfie 200
 • Alfie 500
 • Emmie 2
 • WSPX 403 (AlfaPure S2) 
 • WSPX 604 (AlfaPure S3) 
 • WSPX 407 (AlfaPure S7) 

Jos teollisten nesteiden separaattorisi käyttöopas ei vastaa tuotteesi rakennetta, ota yhteyttä meihin.

Kyllä, haluan käyttöoppaan

Nämä tiedot tallennetaan ja niitä käsitellään tietosuojakäytäntömme mukaisesti.


Helppo asennus, käyttö ja huolto

Perehdy puhdistusmoduulin tehokkaaseen ylläpitoon katsomalla huoltovideoitamme.

Alfie 500 – pakkauksesta purkaminen

Tässä videossa näytetään, miten tilaamasi Alfie saapuu. Kaikki pakkaukset avataan, ja niiden sisältö esitellään ja kuvaillaan.

 

Alfie 500 – käyttö

Tässä videossa kerrotaan, kuinka Alfie 500 -laitetta käytetään. Näet, miten se asennetaan ja miten sillä aloitetaan teollisten nesteiden puhdistus.  

 

Alfie 500 – käyttö (ohitus)

Tässä videossa kerrotaan, kuinka Alfie 500 -laitetta käytetään. Näet, miten se asennetaan ja miten sillä aloitetaan puhdistus ohituksen yhteydessä.  

 

Alfie 500 – käyttö (säiliö)

Tässä videossa kerrotaan, kuinka Alfie 500 -laitetta käytetään. Näet, miten se asennetaan ja miten sillä aloitetaan puhdistus säiliöstä säiliöön -asennuksen yhteydessä.  

 

Alfie 500 – kulhon puhdistus

Tässä videossa näytetään, miten Alfie 500 puhdistetaan kertyneiden kiinteiden epäpuhtauksien poistamiseksi kulhosta.

 

Emmie 2 – kulhon puhdistus

Tässä videossa näytetään, miten Emmie 2 puhdistetaan kertyneiden kiinteiden epäpuhtauksien poistamiseksi kulhosta.

 

Alfie 500 – pumpun tiivisteen vaihto

Tässä videossa näytetään, kuinka syöttöpumpun mekaaninen tiiviste vaihdetaan vuotojen ja suorituskyvyn heikentymisen estämiseksi.

 

Alfie 500 – O-renkaiden vaihto

Tässä videossa näytetään, miten O-renkaat vaihdetaan. Se tulisi tehdä vähintään kerran vuodessa välihuollon yhteydessä. 

 

Emmie 2 – O-renkaiden vaihto

Tässä videossa näytetään, miten O-renkaat vaihdetaan. Se tulisi tehdä vähintään kerran vuodessa välihuollon yhteydessä. 

 

Alfie 500 – vaimentimien vaihto

Tässä videossa näytetään, miten tärinänvaimentimet vaihdetaan koneen täristessä käytön aikana tai vähintään kerran vuodessa.

 

Metallintyöstönesteiden turvallisen käsittelyn ja hävittämisen hyvien käytäntöjen opas

Oppaassa käsitellään metallintyöstönesteiden valmistelu, ylläpito ja hävittäminen työturvallisuuden varmistavalla tavalla. Sen on laatinut Yhdistyneiden kuningaskuntien UK Lubricants Association (UKLA) -voitelunesteliiton Metalworking Fluid Product Stewardship Group (MWFPSG) -metallintyöstöryhmän sekä Health and Safety Executive (HSE) -viraston asiantuntijapaneeli ja siihen on lisätty neuvoja kokeneilta konepajapäälliköiltä ja terveydenhoidon ammattilaisilta.

Several yellow helmets hanging on a wall
.

.

.

Ota yhteyttä, niin selvitämme tarpeisiisi parhaiten sopivan ratkaisun

Sentrifugit suoriutuvat teollisten nesteiden puhdistamisesta muita tekniikoita paremmin vaivattomasti. Investoinnin suuruus riippuu suuresti omista prosesseistasi ja tarpeistasi. Anna asiantuntijamme opastaa oikean teknologian valitsemisessa omaa toimintaasi varten.

Alfa Laval crew
.

.
Drops of water

Jäähdytysnesteen puhdistus

ice cubes

Jäähdytysnesteen jäähdytys

.