Raakaöljyn jalostus

Raakaöljyn tislauksen osuus jalostamon energian kokonaiskulutuksesta voi olla jopa 50 prosenttia. Tämän vuoksi mahdollisimman suuren energiamäärän luotettava talteenotto on kriittisen tärkeää kannattavuuden osalta. Alfa Lavalin lämmönvaihtimissa on hyvä lämmönsiirtohyötysuhde ja pitkän aikavälin toiminnan luotettavuus energiatehokkuuden maksimoimiseksi ja häiriöttömän toiminnan turvaamiseksi samaan aikaan.

Image for Crude Oil Processing 640X360 large