Käsittelyprosessit

Jalostamoiden käsittelyprosessien tärkeys keinona täyttää tiukemmat ympäristömääräykset ja minimoida jalostamon päästöt kasvaa. Näiden haasteiden ratkaisemiseksi Alfa Lavalin laitteiden käyttö jalostamon käsittelyprosesseissa, kuten prosessi- tai jäännöskaasujen amiinikäsittelyssä, hapanveden haihdutuksessa, rikin talteenotossa ja jätevesien puhdistuksessa, on tullut alan standardi.

Image for treatment processing 640x360 large