PureSOx

Miksi valita Alfa Laval PureSOx -puhdistusjärjestelmä?

Pesuri on erinomainen valinta, kun yritys haluaa täyttää vuoden 2020 maailmanlaajuiset enimmäisrikkipitoisuutta koskevat vaatimukset tai niitä tiukemmat ECA-alueilla jo voimassa olevat vaatimukset. Maailman johtavana rikkipesuriratkaisuna PureSOx on erityisen onnistunut valinta, koska luotettavuus ja turvallisuus antavat sinulle mielenrauhan.

Rikkipäästöjen lainsäädäntö ECA-alueella ja muualla

Ilmaston rikkipäästöjen vähentämiseksi MARPOL-sopimuksen liitteessä VI määritetään maailmanlaajuinen polttoaineen enimmäisrikkipitoisuus sekä tiukemmat rajoitukset päästövalvonta-alueille (ECA, Emission Control Area). Lainsäädäntö koskee polttoaineen rikkipitoisuuksia, mutta vaatimukset voidaan myös täyttää puhdistamalla pakokaasusta rikkidioksidit.

Kiristyvät rikkipäästörajoitukset

MARPOL-sopimuksen liite VI pienentää asteittain meripolttoaineiden sallittua rikkipitoisuutta. Tammikuusta 2020 alkaen otetaan käyttöön maailmanlaajuinen rajoitus, jonka mukaan polttoaineessa saa olla enintään 0,5 % rikkiä. Nykyisillä ECA-alueilla on jo voimassa 0,1 %:n yläraja.

Tavoitteena on estää haitallisten rikkioksidien (SO2 ja SO3) ja hiukkasten (PM) pääsy ilmaan. Siksi IMO sallii korkeammat rikkipitoisuudet polttoaineissa, joita käytetään rikkipesurin kanssa, koska pakokaasun puhdistuksella saavutetaan sama lopputulos.

 

Global Map Eca

Rikkipäästöjen vaatimusten erilaiset täyttötavat

Nykypäivän HFO-polttoaineen rikkipitoisuus ylittää selvästi MARPOLin liitteessä VI vahvistetut rajat. Laivanvarustajana sinulla on kolme vaihtoehtoista ratkaisua, joista jokaisella on erilaiset vaikutukset.

Kolme tapaa noudattaa vaatimuksia


 • Asenna SOx-pesuri
 • Käytä vähärikkistä polttoainetta
 • Vaihda LNG:hen

PureSOx tanker

Asenna SOx-pesuri

Plussat
+ Mahdollistaa taloudellisen HFO: n käytön jatkamisen

Haittoja
- Takaisinmaksuaika riippuu polttoaineen hintadeltasta (HFO vs. vähärikkinen)


Pesuri-investoinnin tuotto

Investoiminen PureSOxin kaltaiseen pesurijärjestelmään tarjoaa kustannusedun niihin varustamoihin nähden, jotka valitsevat täyttää MARPOL-sopimuksen liitteen VI vaatimukset käyttämällä vähärikkisiä polttoaineita. Takaisinmaksuaika ja voitto määräytyy polttoaineiden hintaeron perusteella.

Polttoaineen hintaeron ennustaminen

Kukaan ei tiedä varmuudella, mitä polttoaineiden hinnoille tapahtuu, kun maailmanlaajuiset rikkipitoisuusrajoitukset astuvat voimaan vuonna 2020. Seuraavissa artikkeleissa ja resursseissa on kuitenkin saatavana erilaisia ennusteita ja analyysejä.

IMO 2020: Valmistaudu tuplaamaan polttoainelaskusi

Drewry: Pohdintaa pesurien asentamisesta

Rikkipitoisen polttoaineen kysynnän odotetaan kasvavan varustamojen suhtautuessa positiivisemmin pesureihin

Maailman nykyiset bunkkerihinnat

PureSOx erottautuu joukosta ja vie sinut askeleen edelle muita

Rikkipesurit mahdollistavat pitkäaikaiset säästöt polttoainekustannuksissa. Mikään pesurijärjestelmä ei hyödynnä säästöä enemmän kuin Alfa Lavalin PureSOx.

PureSOxin tärkeimmät edut

 • Poistaa luotettavasti yli 98% pakokaasun rikkioksideista
 • Hiukkasten (PM) vähennys jopa 80%
 • Lähes vuosikymmenen kokemus käytöstä merellä
 • Todistettu tehokkuus – jokainen asennettu järjestelmä on yhä toiminnassa ja vaatimusten mukainen
 • Monet tyytyväiset asiakkaat hankkivat toistuvasti tuotteitamme 

Lue lisää PureSOx-tekniikasta ja tutustu PureSOxin referensseihin

Alfa Lavalin tärkeimmät edut

 • Yli 100 vuoden kokemus meriteollisuudesta
 • Yli 50 vuoden kokemus meriteollisuuden pesureista
 • Merkittävä panostus tuotekehitykseen
 • Toimiva toimituslogistiikka ja kokenut projektijohtaminen
 • Globaali huoltopalveluverkosto

choosing_eca.jpg