PureSOx

Alfa Laval PureSOx -pesuritekniikka

PureSOx pohjautuu Alfa Lavalin keskeisiin teknologioihin sekä vuosisadan mittaiseen kokemukseen meriteollisuudesta ja erityisesti yli 50 vuoden kokemukseen meriteollisuuden pesureista. Siksi jokainen kautta aikojen asennettu PureSox-pesuri on yhä toiminnassa ja vaatimusten mukainen. Voimme mukauttaa PureSOx-järjestelmän paitsi aluksen liikennöimien vesialueiden myös aluksen fyysisten rajoitusten mukaan.

PureSOx tanker

PureSOx-pesurin kokoonpano

Alfa Laval PureSOx -pesurijärjestelmä on koottavissa kolmen erilaisen käyttöjärjestelyn mukaisesti, joista jokainen pystyy käsittelemään useita pakokaasulähteitä. Useimmat asiakkaat valitsevat hybridipesurin, jossa taloudellisuus ja käytön joustavuus ovat sopivassa tasapainossa.

  • Hybridipesuri
  • Avoimen kierron pesuri
  • Suljetun kierron pesuri

Hybridipesuri

Hybridipesurijärjestelyssä sekä avoimen että suljetun kierron tilat ovat helposti käytettävissä. Avoimen kierron toiminta vähentää kustannuksia aina kun mahdollista, mutta siirtyminen suljetun kierron toimintaan voidaan tehdä aina, kun paikalliset vedenpoistosäännökset sitä vaativat.


hybridi-silmukka

Tee vaatimustenmukaisuudesta vaivatonta PureSOx Connectilla

PureSOx Connectin helppokäyttöiset kaaviopohjaiset raportit selkeyttävät vaatimustenmukaisuuden todistamista. Operaattorit saavat helposti tarkistettua tiedot Alfa Laval Touch Control -ohjauspaneelilta tai online-portaalin kautta.

PureSOx Connect kykenee kuitenkin paljon muuhunkin kuin raportointiin ja sisältää muun muassa pilvipohjaisia analyysi- ja diagnostiikkapalveluita. Katso tämä video saadaksesi lisätietoja.


PureSOx-pesurien kehitys

Yli 50 vuoden kokemus meriteollisuuden pesuritekniikasta inspiroi Alfa Lavalia pysymään kehityksen aallonharjalla. PureSOx-tekniikkaa kehitetään jatkuvasti sekä Alfa Lavalin testaus- ja koulutuskeskuksessa että aluksilla.

Keskeiset teknologiat

Alfa Laval on kehittänyt pesureita usean vuosikymmenen ajan osana säiliöalusten inerttikaasun tuotantojärjestelmiä. Lisäksi PureSOx perustuu suoraan Alfa Lavalin ydinteknologioihin, kuten virtaustekniikkaan, lämmönsiirtoon ja erotteluun. Erotustekniikka on luotettavin menetelmä veden puhdistukseen merellä, ja sitä koskeva asiantuntemuksemme on erityisen tärkeää suljetun kierron järjestelmissä ja hybridipesurijärjestelmissä, joissa erotustekniikkaa tarvitaan kiertovesien vaatimustenmukaisen puhdistustason saavuttamiseen.

Alfa Lavalin testaus- ja koulutuskeskus

Suuri osa Alfa Laval PureSOx:n jatkuvasta kehitystyöstä tapahtuu Alfa Lavalin testaus- ja koulutuskeskuksessa, Aalborgissa, Tanskassa. Tässä ainutlaatuisessa tutkimuslaitoksessa on 1350 neliömetriä testaustilaa: keskus on maanpinnalla oleva täysikokoinen laivan konehuone, jossa on kokonaiset prosessilinjat integroituna 2 megawatin meridieselmoottorin ympärille. Tänne asennettu 1,5 MW:n PureSOx-pesuri saadaan kontrolloiduissa olosuhteissa haastettua äärirajoilleen, mikä nopeuttaa testausta ja parantaa testauksen laatua.

Tietoja telakoille

Alfa Lavalilta on saatavana erityisesti telakoiden tarpeisiin luotu täydellinen dokumentaatio. Telakoille suunnatut dokumentaatiot on jaettu seuraavasti:

-  Tiettyä alusta koskevat neuvot

PureSOx-suunnitteluopas tekniseen suunnitteluun, PI-kaavioihin ja laitepiirustuksiin

-  PureSOx-asennusohje

Telakoille suunnattu dokumentaatio ja muut lisätiedot ovat saatavilla ottamalla yhteyttä Alfa Lavaliin.

Information for shipyards