PureSOx

Alfa Laval PureSOx Express yksinkertaiseen asennukseen

Handymax-irtolastialusten tai tuotesäiliöalusten kaltaisissa pienemmissä aluksissa SOx-pesurin asennuskustannukset ylittävät joskus hyödyt. Alfa Laval PureSOx Express tarjoaa SOx-pesurin edut helposti ja kustannustehokkaasti.

Pesuri saattaa tuottaa säästöjä selkeällä tavalla

PureSOx Express on avoimen kierron PureSOx-järjestelmä, joka toimitetaan täysin suljettuna moduulina. Se on mukautettu pienemmille aluksille. Sen asennus on helppoa ja kustannustehokasta. Se säästää investointikustannuksia, lyhentää suunnitteluaikaa ja vähentää SOx-pesurin asentamisessa tarvittavaa fyysistä työtä. Koska se voidaan nostaa laivaan ja yhdistää tarvitsematta erikoistuneen pesuritiimin apua, telakalla tehtävän työn tarve vähenee ja asentamiseen kuluu vain 10–14 päivää.

PureSOx Express yleiskäyttöinen ratkaisu monille 40 000–65 000 DWT:n aluksille. Se on tarkoitettu 75 tonnille pakokaasuja tunnissa ja enintään 10 MW:n tehoisille moottoreille, Avoimen kierron järjestelmänä se täyttää nykyiset vaatimukset taloudellisesti. Lisäksi moduuli on hybridivalmis. Siinä on valmiit liitännät hybridilaitteeksi muuntamista varten. Tämä tekee PureSOx Expressistä yhtä tulevaisuudenkestävän kuin kustannustehokkaan.

Saat lisätietoja lataamalla PureSOx Express -esitteen.

Alfa Laval PureSOx Express

Alfa Laval PureSOx -pesurijärjestelmän asentaminen

Rikkipesurijärjestelmän asentaminen alukselle vaatii sekä asiantuntemusta että kokemusta. Alfa Lavalin ainutlaatuinen osaaminen ja perusteellinen projektinhallinta ovat kehittyneet satojen PureSOx-projektien ja yli 250 jo tehdyn asennuksen myötä, ja yhdessä ne takaavat rikkipesurisi asennuksen onnistumisen.

Projektinhallinta

Rikkipesurijärjestelmän asentaminen on suuritöinen hanke, jossa on huomioitava telakoiden tarkasti aikataulutettu kapasiteetti ja seisokkien minimointi. PureSOx-projektipäällikkö Mark Aarbodem kertoo, miten Alfa Laval huolehtii prosessista.

Tiivis yhteistyö ja älykäs suunnittelu

"Alfa Laval on tehnyt yhteistyötä suunnitteluyritysten ja telakoiden kanssa jo lukuisissa PureSOx-projekteissa. Harvalla toimittajalla on yhtä laaja kokemus kuin meillä, oli sitten kyse asennettujen pesureiden määrästä, erilaisiin alustyyppeihin tehdyistä asennuksista tai asennuksissa kohdatusta haasteista. Jokainen uusi projekti alkaa käynnistysvaiheella, jossa asiakas ja asiakkaan projektille omistautunut projektiryhmämme sopivat yhdessä tavoitteista ja etenemistavoista.

Projektiryhmämme korkealaatuisen suunnittelutyön takaa ryhmän jäsenten kattava osaaminen tekniikan eri eri erikoisaloilta. Ryhmää koordinoi erillinen projektipäällikkö, joka toimii kaiken tilausta koskevan viestinnän yhteyshenkilönä. Projektipäällikkö varmistaa, että suunnittelu, asennus, käyttöönotto ja huolto tapahtuvat mahdollisimman sujuvasti.

"Vuosien varrella olemme kehittäneet selkeästi dokumentoituja menettelytapoja, jotka helpottavat asennusta ja luokkahyväksynnän saamista. PureSOx toimitetaan esivalmistettuina komponentteina ja moduuleina ja asennuksen jokainen vaihe suunnitellaan hyvissä ajoin. Säästämme aikaa hoitamalla valmistelut aluksen ollessa vielä käytössä, ja lopullinen käyttöönotto voidaan tehdä aluksen ollessa jo vesillä.

"Useimmissa tapauksissa aluksen kokonaisseisokkiaika saadaan tiiviin yhteistyön ja suunnittelun avulla rajattua 2–4 viikkoon."

Mark_Aarbodem

Mark Aarbodem
PureSOx-projektipäällikkö


Kokemuksia jälkiasennuksesta

SOx-pesurin jälkiasentaminen on haastavampaa, koska siihen ei varauduttu, kun laiva suunniteltiin ja rakennettiin. Alfa Lavalilla on näkemyksiä ja kokemuksia PureSOx-jälkiasennusten onnistumisesta.

Rutiinit ja valmistelu varmistavat onnistumisen

Alfa Laval’s on jälkiasentanut vuosikymmenen aikana satoja PureSOx-pesureita. Niiden kysyntä kasvaa, joten niitä jälkiasennetaan nykyään viikoittain. Jälkiasennuksia on toteutettu kaikilla keskeisillä telakoilla ympäri maailmaa. Prosessimme ja rutiinimme ovat hioutuneet niistä saatujen kokemusten pohjalta.

Koska jälkiasennusta varten varataan vain rajallinen aika, valmistaudumme etukäteen mahdollisimman huolellisesti, jotta telakalla käytettävissä oleva aika hyödynnetään tehokkaasti. Aluksen ollessa matkalla voidaan tehdä monia valmisteluja. Telakalla kuluvaa aikaa säästyy, koska komponentit ja moduulit on esivalmistettu. Joissain tapauksissa PureSOx voidaan rakentaa uuteen suppiloon telakan laiturilla. Se nostetaan alukseen ja yhdistetään.

Ennen kaikkea teemme tiivistä yhteistyötä myös telakan ja muiden osallistuvien suunnitteluyritysten kanssa. Tällä on suuri merkitys katkosajan vähentämiselle, esteiden voittamiselle ja onnistumisen varmistamiselle. Jopa jälkiasennuksia tehtäessä alus yleensä palaa liikenteeseen 2–4 viikon kuluessa.

Pesurituotanto

Alfa Laval on valmis vastaamaan myös tuleviin tarpeisiin. Maailmanlaajuinen palveluverkostomme varmistaa PureSOx-pesurijärjestelmien saatavuuden sekä uusiin asennuksiin että jälkiasennuksiin.

Ainutlaatuinen toimitusvarmuus

Alfa Lavalilla on vankka maailmanlaajuinen infrastruktuuri PureSOx-pesurijärjestelmiä tuotantoa varten. Pesurien rungot valmistetaan Alfa Lavalin tehtailla Aalborgissa, Tanskassa ja Qingdaossa, Kiinassa. Pelkästään Qingdaon tehtaalla on usean tuhannen neliömetrin suuruinen mukautuva tuotantotila ruostumattoman teräksen työstämiseen, mikä mahdollistaa tuotannon kasvattamisen tulevaisuudessa tarpeen mukaan.

Kaikki PureSOx-järjestelmien keskeiset laitteet perustuvat Alfa Lavalin ydinteknologioihin, mikä tarkoittaa, että ne on valmistettu korkealaatuisissa Alfa Laval -tuotantolaitoksissa eri puolilla maailmaa. Esimerkiksi suljetun kierron toiminnassa käytetty separaattori valmistetaan Intian Punen tuotantolaitoksessamme, ja moduuliasiantuntijamme Italian Monzassa liittävät sen osaksi vedenpuhdistusyksikköä (WCU).