2023-05-15 Product News

Alfa Lavalin kalvoteknologia mahdollistaa EU:n tarkistetun Yhdyskuntajätevesidirektiivin noudattamisen

EU valmistautuu ratifioimaan tarkistettuja sääntöjä koskien yhdyskuntajätevesien käsittelyä vuonna 2024, ja Alfa Laval tarjoaa ratkaisuja näiden uusien standardien täyttämiseksi. Alfa Lavalin uusin asennus Norjassa esittelee kalvoteknologiaa, joka mahdollistaa sekä päivitetyn direktiivin noudattamisen että auttaa saavuttamaan puhtaamman ja elinkelpoisemman Oslonvuonon. Tässä kolme keskeistä poimintaa:
  • Uudistetun direktiivin myötä jätevesialan toimijat velvoitetaan ottamaan talteen ravinteita jätevesistä ja huomiomaan sekä uudet standardit mikroepäpuhtauksille että uudet mikromuovien seurantavaatimukset.
  • Asennus Norjassa havainnollistaa Alfa Lavalin kalvosuodatusteknologian kykyä parantaa veden laatua ja poistaa haitallisia epäpuhtauksia, kuten mikromuovia ja "ikuisia kemikaaleja", jotka tunnetaan myös nimellä PFAS.
  • Uudistettu direktiivi muuttaa jätevedenkäsittelyn vaatimuksia ja standardeja kaikkialla EU:ssa, tehden Alfa Lavalin tarjoamien ratkaisujen kaltaisista tärkeämpiä kuin koskaan. 

"Nämä vahvistetut standardit lisäävät haitallisten mikrosaasteiden käsittelyyn tarkoitettujen uusien käsittelytekniikoiden ja -teknologian kysyntää", sanoo Nish Patel, Alfa Lavalin Food & Water divisioonan johtaja ja jatkaa; ”Membraaniteknologiamme parantaa veden laatua ja täyttää nämä uudet vaatimukset. Lisäksi ratkaisumme ovat energiatehokkaita ja edistävät siten EU:n tavoitetta saavuttaa alan energianeutraalius.” 

Sarpsborgin laitos, joka otetaan käyttöön vuonna 2027, tulee olemaan huippumoderni ja energianeutraali. Se varmistaa puhtaan veden Oslonvuonon ympäristön asukkaille puhdistamalla kunnalliset jätevedet ja poistamalla haitalliset mikroepäpuhtaudet ennen kuin ne päätyvät vuonoon. 

Myös Suomessa keskustellaan aktiivisesti vesistöjen tilasta ja niihin päätyvistä mikroepäpuhtauksista sekä mikromuovista. EU:n tarkistettu direktiivi luokin uusia vaatimuksia sekä alan toimijoille että ratkaisujen toimittajille. ”On hienoa nähdä tällainen projekti Pohjoismaissa, jolla on todella vaikutusta sekä veden laatuun että laitoksen energiatehokkuuteen. Kalvoteknologiamme ansiosta Alfa Laval on mukana puhtaamman ja elinvoimaisemman Oslonvuonon kehittämisessä ja tukemassa alan siirtymää kohti energianeutraaliutta.” sanoo Alfa Laval Nordic Oy:n toimitusjohtaja Jukka Juottonen. 

Sarpsborg.jpg

Tiesitkö… Alfa Lavalilla on laaja tuotevalikoima jätevesien käsittelyyn, joka kattaa prosessin eri vaiheita, kuten lietteenkäsittelyn, vedenpoiston, puhdistuksen ja veden uudelleenkäytön? Alfa Lavalin edistykselliset kalvot voivat suodattaa jopa 0,1 mikrometrin kokoisia hiukkasia, mukaan lukien mikromuovit. 

 

Tietoa EU:n Yhdyskuntajätevesidirektiivistä 

Vuonna 1991 annetun EU:n yhdyskuntajätevesien käsittelyä koskevan direktiivin hyväksymisen jälkeen Euroopan jokien, järvien ja merten laatu on parantunut merkittävästi. Tässä 30 vuotta vanhassa direktiivissä ei kuitenkaan käsitellä pilaantumista, joka aiheutuu rankkasateista johtuvien hulevesien ylivuodoista tai mikroepäpuhtauksista, kuten lääkkeiden ja kosmetiikan jäämät, joilla on haitallisia vaikutuksia luontoon. Siksi komissio aloitti lokakuussa 2022 direktiivin tarkistamisen mukauttaakseen sen uusimpiin standardeihin. Hyväksymisen jälkeen se tulee voimaan asteittain.  

Uudistetun direktiivin myötä jätevesialan toimijat eivät ole enää vain vastuussa yhdyskuntajätevesien keräämisestä, käsittelystä, seurannasta ja asianmukaisesta johtamisesta vesistöihin, vaan ne ovat myös velvollisia ottamaan talteen ravinteita jätevesistä ja huomiomaan sekä uudet standardit mikroepäpuhtauksille että uudet mikromuovien seurantavaatimukset. Vahvistetut standardit lisäävät uusien käsittelytekniikoiden ja -teknologioiden kysyntää energiankulutuksen ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi.  

  • Lehdistötiedote, 26 lokakuuta, 2022, 

“Euroopan vihreän kehityksen ohjelma: Komissio ehdottaa sääntöjä puhtaamman ilman ja veden turvaamiseksi”  

 

Alfa Laval lyhyesti

Alfa Lavalin energian, meriteollisuuden sekä elintarvikkeiden ja vedenkäsittelyn divisioonat tarjoavat osaamista, tuotteita ja palveluja monille eri teollisuudenaloille noin 100 maassa. Olemme sitoutuneet optimoimaan prosesseja, luomaan vastuullista kasvua ja edistämään kehitystä – teemme aina vaadittua enemmän auttaaksemme asiakkaitamme saavuttamaan liiketoiminnan ja kestävän kehityksen tavoitteensa.

Alfa Lavalin innovatiivisilla teknologioilla voidaan puhdistaa, jalostaa ja uudelleenkäyttää materiaaleja, mikä edistää luonnonresurssien vastuullista käyttöä. Teknologiamme parantavat energiatehokkuutta, lämmön talteenottoa ja vedenkäsittelyä sekä vähentävät päästöjä. Näin Alfa Laval tukee paitsi asiakkaidensa menestystä myös ihmisten ja planeetan hyvinvointia. Tehdään maailmasta parempi paikka, joka päivä. Advancing better™ on avain kaikkeen.

Tunnisteet

Kaikki
Membrane

Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä:

Eva Schiller

PR Manager

Alfa Laval

Tel: + 46 46 36 71 01

Mobile: +46 709 38 71 01

 

Johan Lundin

Head of Investor Relations

Alfa Laval

Tel: +46 46 36 65 1

 Mobile: +46 730 46 30 9

 

Paikallinen yhteystieto

Jukka Juottonen

Alfa Laval Nordic Oy:n toimitusjohtaja

Mobile: +358 40 060 85 08

Liittyvä sisältö: