Levylämmönvaihtimien vianmääritys

Toimiiko tiivistetty levylämmönvaihtimesi aivan ongelmitta? Vai onko sen kanssa huolia? Onko yksikössä vuotoja joko sisäisesti tai ulkoisesti? Laskeeko paine odottamattomasti? Tunnista mahdolliset syyt verkossa toimivalla vianmääritystyökalulla!

Kokeneet ja osaavat vianmääritysasiantuntijamme ovat palveluksessasi paikan päällä tai etänä, kun tarvitset lisätukea. He ovat valmiina ratkaisemaan minkä tahansa laitteeseesi liittyvän ongelman. Etsimme suunnittelemattoman toimintakatkon syyt ja varmistamme, että laite toimii mahdollisimman hyvin. Tunnistamme ja ehkäisemme lisäksi mahdolliset vaaratilanteet, jotta työntekijänne saavat työskennellä hyvissä ja turvallisissa olosuhteissa.

troubleshooting_640x360.jpg

.

GPHE new gasket close-up.jpg

Vuoto-ongelmat

Lämmönvaihtimissa voi esiintyä erilaisia vuoto-ongelmia. Helppokäyttöisellä vianmääritystyökalulla tunnistat ongelmiesi syyt ja ratkaiset monet niistä vaihe vaiheelta etenevien ohjeiden avulla. Alfa Laval tukee sinua seuraavissa asioissa:

 • materiaalin valinta ja testaus
 • osien vaihto
 • kunnostaminen
 • ulkoasun korjaaminen
 • arviointi
 • kunnon tarkastus.

Mitä vuoto-ongelmia olet huomannut tiivistetyssä levylämmönvaihtimessasi?

ikääntymisen aiheuttarna tiivisteen vuoto kylmäainetta vuotaa ulkoiseti, ja tiivisteet ovat osittain näkyvissä levypakan sivulla tiiviste on turvonnut tai alkanut liueta 

kylmäainetta vuotaa ulkoisesti, tiivisteet halkeilevat ja työntyvät sivulta ulos ulkoinen vuoto, ja tiivisteet roikkuvat löysästi, kun laitteen kansi on auki.  

 

Huomaan, että ikääntyneet tiivisteet voivat olla vuodon syy. Tiivisteet ovat kovettuneet, halkeilleet, ja kylmääineen vuoto on osoitus ongelmista.

Mahdollisia syitä: 

 • Materiaalivika ikääntymisestä tai suuresta lämpötilasta johtuen
 • Hapettavaa ainetta prosessivirrassa
 • Sopimaton tai liian väkevä puhdistusaine
 • NBR-tiheys otsoniin
Ehdotettu ratkaisu:
 1. Korvaa tiivisteet uusilla, jos ikääntyminen aiheuttaa ongelmat. Varmista, että tiivisteen materiaali sopii yhteen kylmäaineen kanssa – valitse tarvittaessa kestävämpi materiaali. Voit myös tilata lähimmältä Alfa Lavalin huoltokeskukselta täyden kunnostuksen
 2. Jos pohjimmainen syy on käyttöpaikalla tehty puhdistus, tarkista käytetty puhdistusmenetelmä ja -aine.
Ongelmien ehkäisy jatkossa:
 1. Tiivisteiden vaihto suositellun vaihtovälin mukaisesti ehkäisee ikääntymisen aiheuttamat viat.
 2. Muissa olosuhteissa yhteensopivuuden kylmäaineen kanssa voi varmistaa vaihtamalla toiseen elastiin. Syöpymisen välttämiseksi harkitse myös levylejeeringin vaihtoa.
  Auttavatko nämä ehdotukset? Jos eivät, ota meihin yhteyttä puhelimitse tai sähköpostitse. 

Laitteeni kylmäainetta vuotaa ulkoisesti. Tiivisteet ovat osittain näkyvissä levypakan sivulla.

Mahdollisia syitä:

 • Hydraulinen tärinä, tiiviste on turvonnut kylmäaineen yhteensopimattomuuden vuoksi tai tiivisteen urissa on epämuodostumia.
 • Levypakkaa ei ole kiristetty.
 • Tukkeutumia yhdessä suuren paineen kanssa.
 • Pettänyt liimasidos yhdessä suuren paineen kanssa.
Ehdotettu ratkaisu:
 1. Vaihda laitteen tiivisteet tai päivitä epoksikiinnitysjärjestelmään.
 2. Varmista tiivisteiden yhteensopivuus prosessin kanssa. Varmista, ettei tiivisteurassa ole epämuodostumia.
 3. Tarkista käynnistysmenettelyt, prosessi, pumput ja venttiilit.
Ongelmien ehkäisy jatkossa: 
 1. Noudata käyttöohjeiden mukaisia oikeita käynnistys- ja sammutusmenettelyitä.
 2. Kun avaat venttiilejä, avaa lähtö ensin ja avaa sitten hitaasti tuloa. Varo, ettet kiristä lämmönvaihdinta liikaa ja varmista, että laite on kiristetty suositeltuun A-mittaan niin, että metallipinnat koskettavat toisiaan.

  Auttavatko nämä ehdotukset? Jos eivät, ota meihin yhteyttä puhelimitse tai sähköpostitse. 

Laitteen tiiviste on turvonnut tai alkanut liueta voimakkaasti. Laitetta on vaikea tiivistää avaamisen jälkeen.

Mahdollisia syitä:

 • Prosessin kylmäainetta tai puhdistusainetta on imeytynyt.Tiiviste ei ole yhteensopiva kylmäaineen kanssa.
 • Ehdotettu ratkaisu:
  1. Vaihda eri elastimateriaaliin, joka soveltuu kylmäaineelle.
  2. Tarkista valitsemasi puhdistusaine.

  Ongelmien ehkäisy jatkossa:

  1. Laadi kylmäaineen ja veden laaturaportti ennen kuin ostat parhaan "suositellun" tiivistemateriaalin.

Auttavatko nämä ehdotukset? Jos eivät, ota meihin yhteyttä puhelimitse tai sähköpostitse. 

 

Laitteeni vuotaa kylmäaine vuotaa. Tiivisteet halkeilevat ja työntyvät ulos sivulta. Kumin palasia puuttuu

Mahdollisia syitä: 

 • Tiivisteeseen on alkanut muotoutua halkeama, joka ulottuu kumimateriaalin lä
 • Tiiviste ei ole tiivisteuran keskellä vaan reunalla.
 • Voimakkaasti vaikuttava kylmäaine "syö" materiaalia.
 • Korkea lämpötila kasvattaa tilavuutta.
Ehdotettu ratkaisu:
 1. Vaihda tiivisteet ja harkitse päivitystä eri materiaaliin.
 2. Noudata tiivisteen vaihtoa ja laitteen sulkemista koskevia ohjeita.
 3. Nosta lämpötila yli 100 Celsius-asteeseen jos mahdollista.
Ongelmien ehkäisy jatkossa:
 1. Noudata käyttöohjeiden mukaisia oikeita käynnistys- ja sammutusmenettelyitä.
 2. Tarjoa käyttäjille asianmukaista koulutusta.

Auttavatko nämä ehdotukset? Jos eivät, ota meihin yhteyttä puhelimitse tai sähköpostitse. 

 

Laitteessani on ulkoinen vuoto ja/tai tiivisteet roikkuvat löysästi, kun levypakka avataan.

Mahdollisia syitä:

 • Laitteet, joissa on käytetty liimaa
  • Liimasidos on pettänyt
  • Levytiivisteen ura on likainen
  • Likainen tiiviste
  • Liima ei ole kovettunut oikein
  • Liima ei sovellu prosessille
 • Laitteet, joissa ei ole käytetty liimaa
  • Virheasento
  • Väärä kokoonpano
Ehdotettu ratkaisu:
 1. Pienten osien huoltamiseen voidaan käyttää korjausliimaa. Suurempien osien kohdalla on syytä harkita levypakan täysimittaista kunnostusta käyttäen oikeaa liimaa ja menettelytapaa.
 2. Aseta liimaton tiiviste uraan oikein – kiinnittämiseen voi tarvita teippiä. Sulje laite sitten huolellisesti.
Ongelmien ehkäisy jatkossa:
  1. Varmista, että tiiviste on puhdas, puhdista tiivisteura, noudata liiman kovettumisohjeita ja tarkista, että tiiviste on kunnolla oikeassa paikassa.
  2. Tarkista liiman tyyppi.
  3. Huolehdi, että tiiviste on urassa ja sulje laite huolellisesti.
  4. Tarjoa käyttäjille asianmukaista koulutusta.

  Auttavatko nämä ehdotukset? Jos eivät, ota meihin yhteyttä puhelimitse tai sähköpostitse. 

 

.

reconditioning_post_cleaning_inspection.jpg

Toimintaan liittyvät ongelmat

Laitteen toimintaan liittyviä ongelmia ovat esimerkiksi toiminnan jaksottaiset, asteittaiset tai välittömät muutokset. Alfa Laval tukee sinua seuraavissa asioissa:

 • Uudelleensuunnittelu ja optimointi
 • Visuaalinen kuntotarkistus
 • Suorituskykytarkistus
 • Puhdistaminen käyttöpaikalla
 • Osien vaihto
 • Kunnon tarkastus
 • Kunnostaminen
 • Tarkastus
 • Koulutus
 • Uusi laite
 •  

Mitä toimintaongelmia tiivistetyssä levylämmönvaihtimessasi on?

Paine alenee voimakkaasti tai lämmönsiirtokyky on heikentynyt - jaksottainen toiminnan heikentyminen         

Paine alenee voimakkaasti tai lämmönsiirtokyky on heikentynyt - asteittainen toiminnan heikentyminen  Prosessikylmäainetta vuotaa toimilaitekylmäaineeseen tai päinvastoin  

Paine alenee voimakkaasti tai lämmönsiirtokyky on heikentynyt - välitön toiminnan heikentyminen  Epätasainen lämpötilan jakautuminen  

Paine alenee tai lämmönsiirtokyky on heikentynyt - mahdollinen kylmäaineen vuoto 

 

Laitteessa ilmenee suuri paineen alentuminen tai heikentynyt lämmönsiirtokyky, mikä heikentää järjestelmän tehokkuutta. Kyse on jaksottaisesta toiminnan heikentymisestä.

Mahdollisia syitä: 

 • Lämpötilan vaihtelu vuodenajoittain tai epävakaa prosessi.
Ehdotettu ratkaisu:
 1. Vertaa laitteen todellisia parametreja lämmönvaihtimen alkuperäisiin, suunniteltuihin parametreihin.
 2. Jos harkitset rakenteen muuttamista tai optimointia, tarkista kanavalevyseinän leikkausjännitys tai harkitse vaihtoehtoisia levyn prässäysvaihtoehtoja.
Ongelmien ehkäisy jatkossa:
 1. Valitse paras mahdollinen ratkaisu jo suunnitteluvaiheessa ja ota huomioon vuodenajoista johtuvat lämpötilavaihtelut.

Oliko näistä ehdotuksista apua? Muussa tapauksessa ota meihin yhteyttä puhelimitse tai sähköpostitse. 

 

Laitteessa ilmenee suuri paineen alenema tai heikentynyt lämmönsiirtokyky, mikä heikentää järjestelmän tehokkuutta ja/tai käytettävyysaikaa. Kyse on asteittaisesta toiminnan heikentymisestä.

Mahdollisia syitä:

 • Laitteen pinnalle on kertynyt ei-toivottuja aineita.
 • Kanavalevyseinien pieni leikkausjännitys.
 • Toimintaolosuhteet eroavat suunnitelluista parametreista. Kemialliset reaktiot, sakka jne. Mahdollinen virheellinen jakauma, kun levylämmönvaihtimet ovat rinnakkain.
Ehdotettu ratkaisu:
 1. Puhdista kemiallisesti tai mekaanisesti.
 2. Varmista, että todellinen virtausnopeus on lämmönvaihtimen suunnitellun virtausnopeuden mukainen.
 3. Harkitse rakenteen muuttamista tai levyjen poistamista, tarkista kanavalevyseinän leikkausjännitys tai harkitse vaihtoehtoisia levyn prässäysvaihtoehtoja.
 4. Harkitse linjasuodattimien asentamista.
Ongelmien ehkäisy jatkossa:
 1. Ohjeiden mukaisesti ja optimoidusti suoritettu puhdistaminen käyttöpaikalla on järkevin tapa estää likaantuminen.
 2. Voit myös lisätä leikkausjännitystä poistamalla levyjä, kasvattaa lämmönsiirtopinta-alaa tai harkita levyjen eri prässäyssyvyyksiä.

Oliko näistä ehdotuksista apua? Muussa tapauksessa ota meihin yhteyttä puhelimitse tai sähköpostitse. 

 

Laitteen prosessikylmäainetta vuotaa toimilaitekylmäaineeseen tai päinvastoin. Tämä on aiheuttanut pienen muutoksen lämmönjohtavuudessa. Kyse on asteittaisesta toiminnan heikentymisestä.

Mahdollisia syitä: 

 • Lämmönvaihtimen levyihin on syntynyt reikä syöpymisen tai väsymismurtuman seurauksena.
Ehdotettu ratkaisu:
 1. Suorita vesitesti niin, että levyt ovat asennettuina laitteeseen. Avaa vastakkainen venttiili ja tarkista, näkyykö vesikuplia, jotka osoittavat vuodon sijainnin.
 2. Harkitse levymateriaalin päivittämistä vaihtoehtoisiin lejeerinkeihin. Jos ongelma liittyy materiaalin väsymiseen, tarkista nouseeko toimintapaine ajoittain voimakkaasti.
Ongelmien ehkäisy jatkossa:
 1. Vältä toimintapaineen hetkellisiä nousuja ja varmista, että jo alkusuunnitteluvaiheessa on valittu oikea lejeerinki.

Oliko näistä ehdotuksista apua? Muussa tapauksessa ota meihin yhteyttä puhelimitse tai sähköpostitse. 

 

Laitteessa ilmenee suuri paineen alenema tai heikentynyt lämmönsiirtokyky, mikä heikentää järjestelmän tehokkuutta ja/tai käytettävyysaikaa. Kyse on välittömästä toiminnan heikentymisestä

Mahdollisia syitä:

 • Kylmäaineen partikkelikoko ylittää kanavalevyjen prässäyssyvyyden.
 • Virtauksessa on vierasainetta tai likaa.
Ehdotettu ratkaisu:
 1. Tunnista kylmäaineen suurin partikkelikoko ja partikkelien määrä. 
 2. Huuhtele suodatin virtaussuunnan vastaisesti, asenna linjasuodattimet tai harkitse vaihtoehtoista levyn prässäyssyvyyttä.
Ongelmien ehkäisy jatkossa:
 1. Asenna venttiilisuodattimet tai sihdit, jos lika-aineksen koko ylittää 50 % vapaasta kanavasta. Toinen vaihtoehto on päivittää levyihin, joissa on suurempi vapaa kanava (esimerkiksi leveisiin kitalevyihin).
 2. Ennen kuin aloitat prosessin (ensimmäistä kertaa tai järjestelmän huoltoseisakin jälkeen), huuhtele putket ja varmista näin, ettei levylämmönvaihtimeen pääse vierasainetta tai likaa.

Oliko näistä ehdotuksista apua? Muussa tapauksessa ota meihin yhteyttä puhelimitse tai sähköpostitse. 

 

Laitteessa on ollut epätasainen lämpötilajakauma käynnistysvaiheessa heti, kun virtausnopeudet mahdollistavat virheellisen jakauman. Rinnakkaisten laitteiden ulostulolämpötilat eroavat toisistaan. Kyse on välittömästä toiminnan heikentymisestä.

Mahdollisia syitä: 

 • Epätasainen virtauksen jakautuminen, koska toimintaolosuhteet eroavat suunnitelluista parametreista.
 • Väärä rakenne.
Ehdotettu ratkaisu:
 1. Suunnittele järjestelmä uudelleen niin, että virtaus on tasaisempi rinnakkaisten laitteiden välillä (tai poista yksi laite).
 2. Jos ongelma esiintyy yhdessä laitteessa, harkitse suurempaa venttiilikokoa tai lisää laite rinnalle.
Ongelmien ehkäisy jatkossa:
 1. Tarkista aina huolellisesti, että todelliset olosuhteet vastaavat suunniteltuja parametreja.

Oliko näistä ehdotuksista apua? Muussa tapauksessa ota meihin yhteyttä puhelimitse tai sähköpostitse. 

 

Laitteessa ilmenee suuri paineen alentuminen tai heikentynyt lämmönsiirtokyky, mikä heikentää järjestelmän tehokkuutta ja/tai käytettävyysaikaa. Laitteessani on kylmäainevuoto. Kyse on välittömästä toiminnan heikentymisestä.

Mahdollisia syitä: 

 • Syynä voi olla levyjen väärä kokoamistapa. Levyt on voitu koota virheellisesti tai väärässä järjestyksessä huoltoseisakin jälkeen.
 • Syynä voi olla kokoonpanovirhe tai väärien osien käyttö valmistusvaiheessa. 
Ehdotettu ratkaisu: 
 1. Tarkista, että tiivistetyn levylämmönvaihtimen sivussa oleva hunajakennorakenne on tasalaatuinen.
 2. Tarkista, että lämmönvaihtimen tekniset tiedot vastaavat lämmönvaihtimen mukana tullutta dokumentaatiota.
 3. Avaa lämmönvaihdin ja varmista, että levyt riippuvat levyjen ripustusluettelon mukaisessa järjestyksessä.
Ongelmien ehkäisy jatkossa:
 1. Kun laitetta huolletaan, piirrä levypakan sivuun levyjen ripustusjärjestyksen osoittava diagonaalinen viiva ja/tai numeroi kukin levy ripustusjärjestyksen mukaisesti.
 2. Noudata aina käyttöohjeen ja levyjen ripustusluettelon tietoja.

Oliko näistä ehdotuksista apua? Muussa tapauksessa ota meihin yhteyttä puhelimitse tai sähköpostitse. 

 

.

gphe-640x360.jpg

Vaurioituneet osat

Lämmönvaihtimet voivat vaurioitua. Helppokäyttöisellä vianmääritystyökalullamme voit tutkia mihin vikaan ongelmat viittaavat. Alfa Laval tukee sinua seuraavissa asioissa: 

 • Arviointi
 • Osien vaihto
 • Koulutus

Millaisia vaurioita tiivistetyssä levylämmönvaihtimessasi on?

Vauriot levyssä/levypakassa  Vauriot rungossa/rungon osissa  Vauriot tiivisteissä  

 

Huomaan vaurioita, kuten epämuodostumia, kolhuja, naarmuja, ruostetta, hilseilyä yms. levyissä ja levypakoissa

Mahdollisia syitä: 

 • Laite on saattanut pudota tai trukki/työkalu on kolhinut laitetta kuljetuksessa tai käyttöpaikalla käsiteltäessä.
 • Ruoste voi olla tavallista kulumista riippuen käyttöympäristöstä ja laitteen iästä. Vaurio ei välttämättä ole (vielä) johtanut laitteen vuotamiseen eivätkä kaikki vauriot haittaa laitteen toimintaa..
Ehdotettu ratkaisu:
 1. Kirjaa vauriot ja katso käyttöohjeesta lisätietoja.
 2. Laadi riskiarvio. Harkitse vuototestin tekemistä käyttölämpötiloissa, jos testi todetaan turvalliseksi.
 3. Suunnittele tarvittaessa huolto seuraavan huoltovälin kohdalle.
Ongelmien ehkäisy jatkossa:
 1. Käsittele lämmönvaihdinta varoen.
 2. Käytä oikeita työkaluja ja noudata aina käyttöohjeen tietoja.

Auttavatko nämä ehdotukset? Jos eivät, ota meihin yhteyttä puhelimitse tai sähköpostitse. 

 

Havaitsen vaurioita, kuten epämuodostumia, kolhuja, naarmuja, ruostetta, hilseilyä yms. rungoissa/runkopakoissa

Mahdollisia syitä:

 • Laite on saattanut pudota tai trukki/työkalu on kolhinut laitetta kuljetuksessa tai käyttöpaikalla käsiteltäessä.
 • Ruoste voi olla tavallista kulumista riippuen käyttöympäristöstä ja laitteen iästä. Vaurio ei välttämättä ole (vielä) johtanut laitteen vuotamiseen eivätkä kaikki vauriot haittaa laitteen toimintaa.
Ehdotettu ratkaisu:
 1. Kirjaa vauriot ja katso käyttöohjeesta lisätietoja.
 2. Laadi riskiarvio. Harkitse vuototestin tekemistä käyttölämpötiloissa, jos testi on todetaan turvalliseksi.
 3. Suunnittele tarvittaessa huolto seuraavan huoltovälin kohdalle.
Ongelmien ehkäisy jatkossa:
 1. Käsittele lämmönvaihdinta varoen.
 2. Käytä oikeita työkaluja ja noudata aina käyttöohjeen tietoja.

Auttavatko nämä ehdotukset? Jos eivät, ota meihin yhteyttä puhelimitse tai sähköpostitse.  

 

Havaitsen vaurioita, kuten epämuodostumia, kolhuja, naarmuja, ruostetta, hilseilyä yms. tiivisteissä.

Mahdollisia syitä: 

 • Laite on saattanut naarmuuntua käyttöpaikalla käsiteltäessä.
 • Murtumiat ja kovettumat voivat olla tavallista kulumista riippuen käyttöympäristöstä ja laitteen iästä (otsonin aiheuttamat halkeamat). Vaurio ei välttämättä ole (vielä) johtanut laitteen vuotamiseen eivätkä kaikki vauriot haittaa laitteen toimintaa paljoa (käyttöiän lyhentyminen).
Ehdotettu ratkaisu:
 1. Kirjaa vauriot ja katso käyttöohjeesta lisätietoja.
 2. Laadi riskiarvio. Harkitse vuototestin tekemistä käyttölämpötiloissa, jos testi on todetaan turvalliseksi.
 3. Suunnittele tarvittaessa huolto seuraavan huoltovälin kohdalle.
Ongelmien ehkäisy jatkossa:
 1. Käsittele lämmönvaihdinta varoen.
 2. Käytä oikeita työkaluja ja noudata aina käyttöohjeen tietoja.

  Auttavatko nämä ehdotukset? Jos eivät, ota meihin yhteyttä puhelimitse tai sähköpostitse.