Kymmenen vinkkiä spiraalilevylämmönsiirtimille

Kymmenen vinkkiä spiraalilevylämmönsiirtimesi pitämiseen huippukunnossa

Ten top tips spiral heat exchangers

  1. Älä koskaan avaa laitetta, jos yksi tai useampi kanava on paineistettuna. Seurauksena voi olla henkilövahinkoja ja/tai laitteen ja sen ympäristön vaurioituminen.
  2. Varmista, että keskeiset käyttöparametrit (lämpötila ja virtausnopeus) vastaavat alkuperäisiä mitoitustietoja.
  3. Nosta laite nostokorvakkeista, älä yhteistä tai kannen korvakkeesta.
  4. Kannen tiivisteet ja/tai koukkupultit voivat löystyä kuljetuksen tai pitkän seisokin aikana, joten kiristä ne ristikkäin.
  5. Varmista ennen käynnistystä, ettei laitteeseen ole jäänyt yhtään ilmaa.
  6. Avaa ja sulje venttiilit hitaasti välttääksesi paineiskut käynnistyksen ja pysäytyksen yhteydessä.
  7. Kiintoainehiukkasia sisältävien nesteiden yhteydessä käytä aina mitoitusarvojen mukaisesti sakeutumisen ja tukosten estämiseksi.
  8. Käytä kiertopesua (CIP) tai vastahuuhtelua, ettei lämmönsiirrintä tarvitse avata pesua varten.
  9. Kannen tiiviste on vaihdettava aina avaamisen jälkeen, joten pidä varatiiviste varastossa.
  10. Huuhtele ja/tai tyhjennä lämmönsiirrin pitkän seisokin tai syövyttävän nesteen käytön jälkeen tai jos jäätyminen on vaarana.

How can we help you?Jos sinulla on kysyttävää, ota meihin yhteyttä.

Ota meihin yhteyttä