Kymmenen vinkkiä Alfa Laval Compabloc-lämmönsiirtimille

Kymmenen vinkkiä Alfa Laval Compabloc-lämmönsiirtimesi pitämiseen huippukunnossa

Ten top tips Alfa Laval Compabloc

  1. Varmista, että keskeiset käyttöparametrit (paine, lämpötila ja virtausnopeus) vastaavat alkuperäisiä mitoitustietoja.
  2. Käytä esisuodattimia ja siivilöitä suojataksesi Compabloc vierailta esineiltä ja likaantumiselta.
  3. Avaa ja sulje venttiilit hitaasti välttääksesi paineiskut käynnistyksen ja pysäytyksen yhteydessä.
  4. Varmista, että laitteen ilmanpoisto toimii asianmukaisesti. Suurissa laitteissa ilmanpoistoyhteet on pidettävä auki/kytkettyinä.
  5. Vakaan toiminnan ja pehmeän lämpötilan ja paineen muuttumisen varmistamiseksi käynnistyksen ja pysäytyksen yhteydessä tarkista, että ohjausjärjestelmä on Compablocin käyttöohjeen mukainen.
  6. Määritä tarvittava pesuväli säännöllisellä kunnossapidolla, joka sisältää säännölliset painehäviön tarkastukset.
  7. Poista sakkaumat ja lika kemiallisella kiertopesulla (CIP) tai mekaanisella pesulla (höyry tai korkeapaineinen vesisuihku), jotta siirrintä ei tarvitse avata tarpeettomasti.
  8. Paneelin tiivisteet on vaihdettava aina paneelin avaamisen jälkeen, joten pidä varasarja paneelin tiivisteitä varastossa.
  9. Pitkän seisokin jälkeen tarkista kaikkien paneelin ruuvien kiristysmomentti kahdesti ennen uudelleenkäynnistystä.
  10. Jos ulkoista vuotoa tiivisteen läpi ilmenee, kiristä paneelin ruuvit nimellisiin kiristysmomenttiarvoihin tai vaihda paneelin tiivisteet. Jos vuotoa ei saada korjattua, ota yhteyttä Alfa Lavaliin. Kenttäkorjaus voi olla mahdollinen.

How can we help you?Jos sinulla on kysyttävää, ota meihin yhteyttä.

Ota meihin yhteyttä